Mellomstrøk

Beskyttelse av trevirke er viktig

I et land med vekslende klima og med mye nedbør og fuktighet, er det viktig å gi ytterkledningen en så tidlig og effektiv behandling som mulig mens kledningen er tørr og ueksponert. I motsatt fall blir kledningen raskt nedbrutt av sollys og fuktighet, med sopp- og råteangrep som følge.

 

Mellomstrøk

Har din kledning fått en 2-trinns industriell behandling, vil du oppnå best kvalitet ved å snarest mulig legge på det avsluttende toppstrøk.
Transparent 2-trinns behandling må etterbehandles innen 1 år, og dekkende 2-trinns behandling innen 2 år.

Vær- og solforhold på stedet kan påvirke den forventede levetiden. Eventuelle spikerhull, avskrapninger og kappsteder anbefales behandlet omgående med soppdrepende grunning.

 

Toppstrøk

Har kledningen fått en komplett 3- trinns industriell behandling inkl. toppstrøk, vil forventet levetid under forutsetning av at de anbefalte mengder er påført for de valgte produkter og at montering er riktig utført, være 3-4 år for transparente systemer og 5-6 år for dekkende systemer før det vil være nødvendig med vedlikehold.

Stor miljøpåvirkning, f.eks. hvis huset/ bygningen er plassert nærme havet, høyt oppe på fjellet eller lignende, vil dette kunne påvirke holdbarheten

 

GALLERI